Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Leerlingen met een beperking 

buitengewoon onderwijs1 copyMOEV biedt alle leerlingen optimale bewegingskansen. Ook leerlingen met een beperking.
Om van G-sport een evidentie te maken op school ondersteunt MOEV je met aangepaste activiteiten en materialen, info op maat en diverse inspiratieboxen.

 


Wat kan je van MOEV verwachten?

 • MOEV heeft specifieke activiteiten voor het buitengewoon onderwijs. MOEV laat alle leerlingen met een beperking kennismaken met bewegingsactiviteiten en G-sport.

 • MOEV biedt inclusieve - of integratiesportdagen aan voor alle types met aanpassingen op maat.

 • MOEV faciliteert G-sportinitiaties met (G-)sportclubs op scholen.

 • MOEV ondersteunt leerkrachten en directies. Je ontvangt nieuws over subsidiëringsmogelijkheden, aangepaste materialen, een duurzaam aanbod ... 

 • MOEV ondersteunt je school bij de organisatie van infoavonden of een vrijetijdsbeurs in samenwerking met (G-)sportclubs, - federaties en vrijetijdsorganisaties.

 • MOEV gaat specifiek en doelgericht te werk via toeleiders: (G-)sportclubs, mutualiteiten, GON-begeleiders ...

Activiteiten MOEV

buitengewoon onderwijsBen je op zoek naar een specifiek aanbod van beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen met een beperking? 

Dan zijn er verschillende mogelijkheden

 • Afhankelijk van de verschillende soorten types kan je school aangepaste bewegingsactiviteiten en G-sporten plannen.

 • Waar mogelijk kunnen leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs zoveel mogelijk deelnemen aan de activiteiten van het basisonderwijs. Het aanbod is vaak zo laagdrempelig dat dit geen probleem vormt.

Zoek activiteiten

 


Onze partners 

 • scholen (leerkrachten L.O., leerkrachtenteams, directies, ouders en leerlingen)
 • gemeenten
 • G-sportpartners
 • toeleiders ((G-)sportclubs, mutualiteiten, GON-begeleiders ...) 

Info over