Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Methodiek 'Meester op de fiets'

MOF fietser'Meester op de Fiets' is een project ontstaan uit de samenwerking tussen MOEV, VIAS en Mobiel 21 met als doel fietsvaardigheid bevorderen bij leerlingen van de lagere school. Als school kan je een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. En er is meer.

Er is ook de methodiek 'Meester op de fiets' die je kan gebruiken om met je leerlingen verder te werken rond fietseducatie. Dit kan aan de hand van onderstaande tools:

 


Aan de slagMOF kegel 

Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet vanzelfsprekend. Om veilig te fietsen moeten kinderen beschikken over bepaalde vaardigheden, kennis en eigenschappen:


  • Fietsvaardigheden: beheersen van de fiets, stabiel rechtdoor rijden, bochten nemen en tijdig kunnen stoppen
  • Verkeersvaardigheden: teken geven met de arm, achterom kijken,  ...
  • Kennis van het verkeersreglement: verkeersregels, verkeersborden, wegmarkeringen
  • Kennis van preventief gedrag: gevaar identificeren en vermijden
  • Positieve houding: omgaan met groepsdruk, aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid

MOF fietser1Goed en veilig leren fietsen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de ouders als de school spelen een rol in de verkeers- en mobiliteitseducatie. School en ouders moeten op vlak van fietseducatie elkaar versterken om van een jong kind een goede fietser te maken.

Op school

Voor en na een begeleidingsdag van een 'Meester op de fiets' kan de school ook zelf aan de slag met de aangeboden handleiding en oefeningen op deze website. Zo maakt de school hun leerlingen op een leuke en veilige manier fietsvaardiger. Naast de belangrijkste verkeersregels en aanbevolen anticipatietechnieken bevat deze gids ook praktijkoefeningen. Deze methodiek ondersteunt de organisatie van fietsvaardigheidstraining: hoe starten, welke oefeningen gebruiken, hoe de training stapsgewijs opbouwen?

Download alle info voor de klasleerkracht

Thuis

Ouders hebben ook een belangrijke rol in de verkeerseducatie van hun kind. Ouders zijn immers de eerste opvoeders en hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Het is dan ook van belang om de ouders te betrekken in het leerproces. Zij kunnen de praktische fietseducatie thuis en op school mee ondersteunen. Veel oefening en herhaling zijn immers noodzakelijk!

Download alle folder voor oudersHandleidingMOF kegel 

De handleiding van 'Meester op de fiets' is opgesplitst in 2 delen:

  • Deel 1: Vertrekkend vanuit een analyse van reële verkeerssituaties voor fietsers
  • Deel 2: Vertrekkend vanuit de basisvaardigheden waarover een fietser moet beschikken


MOF hindernisDeel 1: Vertrekkend vanuit een analyse van reële verkeerssituaties voor fietsers

De handleiding werd opgedeeld in 12 modules waarin alle risicosituaties voor fietsers voorkomen. Na het doorlopen van alle modules weten de leerlingen hoe ze zich in elke situatie het best gedragen.

Elke module omvat drie delen:

  • Hoe doe je het goed? Beschrijft hoe een fietser zich kan veilig gedragen.
  • Oefenen. Legt uit hoe je een parcours kan opbouwen op school om de leerlingen te laten oefenen.
  • Oefen in het verkeer. Geeft tips hoe je de vaardigheden kan oefenen in reële verkeerssituaties.

 

MOF fietserbasketDeel 2: Vertrekkend vanuit de basisvaardigheden waarover een fietser moet beschikken

Elk fietsgedrag bestaat uit een aantal vaardigheden die in een vloeiende beweging moeten gebeuren. Oefen ook deze basisvaardigheden.

Bij die oefeningen hou je rekening met de moeilijkheidsgraad. Bouw daarom steeds de oefeningen gradueel op om te eindigen met de meest complexe situatie.Theoretische lesfiches met opdrachtenMOF kegel 

Aansluitend op de praktijkoefeningen uit de handleiding kan je ook gebruik maken van educatieve lesfiches (opdrachten) voor in de klas. Voor elke lesfiche voor de leerling is er ook telkens een lesfiche voor de leerkracht met meer duiding en de oplossingen van de opdrachten.


 Praktijkfiches per leerjaarMOF kegel 

Deze lesfiches geven per leerjaar een interessante reeks praktijkoefeningen. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk van onze fietsmeesters en de hindernissen die de meester op de fiets mee brengt naar de school. Ideaal voor wie zelf aan de slag wil met fietsvaardigheidstraining voor de leerlingen en zicht wil krijgen op wat normaal is om te oefenen per leeftijd.